مۆزەخانەی سلێمانی

"چیرۆكی گلگامێش‌ و ئەگا"

چیرۆكی گلگامێش‌ و ئەگا

"چیرۆكی گلگامێش‌ و ئەگا"
ئەم دەقە ئەدەبییە، باسی جەنگی نێوان گلگامێشی پاشای وەركا‌و ئەگای پاشای بنەماڵەی كیشی یەكەم دەكات، ، لەم دەقەدا هاتووە كە ئەگا شاری وەركای ئابڵوقە داوە، سەردەمی بابلی كۆن، 2000-1500 پێش زایین، مۆزەخانەی سلێمانی